Vitalegruppen AS er Norges første ISO-sertifiserte BPA-Leverandør!

18 Juni 2015 ble Vitale BPA ISO-sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2008. Det var Teknologisk Institutt Sertifisering AS som gjennomførte revisjonen.

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring. Til dags dato er det utstedt over 1,1 millioner ISO 9001-sertifikater til bedrifter i 184 land. Standarden er basert på 8 prinsipper for kvalitetsstyring:

  • Kundefokus
  • Ledelse
  • Medarbeidernes engasjement
  • Prosessorientering
  • Systemorientert ledelse
  • Kontinuerlig forbedring
  • Faktabaserte beslutninger
  • Partnerskap med leverandørene

Denne ISO 9001-sertifiseringen er et bevis på at Vitale jobber aktivt for å møte de høye kravene til kvalitet og kundetilfredshet. Vitale takker alle arbeidsledere, assistenter og samarbeidspartnere i kommunen for all hjelp og støtte, samt for gode innspill i denne prosessen.

ISO SertifikatTeknologisk InstituttVITALE BPA NYISO SERT BILDE BRUK