Vitale Omsorgsbolig/Samdrift

I Vitale har vi flere måter å levere tjenestene våre på.

  • Egne omsorgsboliger
  • Leide hus etter skreddersydde tilpasninger både i forhold til plassering,utforming og tidsperspektiv.
  • I personens eget hjem
  • I personenes eget hjem sammen med personale fra kommunen – Samdrift.

Samdrift – «Sammen lærer vi mer»

Vi flytter løsningene til mennesket og ikke mennesket til løsningene 1398432462767.MaxSize.w-1200.h-1200.lm-1398432484724.Save.img
Kort forklart er samdrift en måte å organisere heldøgns omsorgsbolig på. Vitale og kommunen drifter virksomheten sammen, med et klart mål om at kommunen selv skal drifte hele virksomheten innen et gitt tidspunkt.

Fordelene for alle parter er veldig åpenbare:
• Trenger ikke flytte fra sin eksisterende bolig, får et stabilt boforhold i kjente og trygge rammer.
• Beholder velfungerende relasjoner med personell han/hun kjenner godt.
• Arbeid og fritidsaktivitets tilbud opprettholdes.
• God kontroll over virksomheten, mer transparent enn dette blir det ikke.
• Får inn spisskompetanse på nettopp det område dere trenger.
• Får økt kompetanse etter prosjektets slutt, og bedre forutsettninger for å møte neste utfordring.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å vite mer om vårt tilbud, ring 22120110 og spør etter Camilla eller Rune eller send oss en uforpliktende e-post: camilla@vitale.as eller rune@vitale.as

 

Omsorgsbolig

Heldøgns omsorgsbolig
Vitale har i dag 5 omsorgsboliger. Vi prøver å ha et tilbud som passer for alle individer.
Med dette mener vi at våre boliger har en beliggenhet og utforming som gjør at de kan passer for alle.

Vi beskriver våre boliger med tre ord;
• Fleksible
• Rett beliggenhet1398431154576.MaxSize.w-1200.h-1200.Save.img
• Hjemmekoselig
I tillegg til veltilpasset hjem, har vi fokus på følgende områder:

• Kompetent personalgruppe som anpasses til den enkeltes behov.
• Sysselsetting/Arbeid i hverdagen er viktig.
• Vi lager et tilpassede opplegg hvor målet er stor grad av mestring.
• Fritidsaktiviteter som gir meningsfulle opplevelser sammen med andre.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å vite mer om vårt tilbud, ring 22120110 og spør etter Rune eller Camilla. Eller send oss en uforpliktende e-post:

Camilla: camilla@vitale.as

Rune: rune@vitale.as