Vitale er nå en del av Ambea

Nå er Vitale en del av Ambea. Konkurransetilsynet har godkjent fusjonen og arbeidet med å gjennomføre den er nå i gang.

For oppdragsgivere, kunder og medarbeidere i Vitale blir det ingen forandringer. Vi fortsetter å arbeide på samme måte som tidligere, på samme plasser og arbeidsoppgaver og med samme gode kvalitet for våre brukere.

Diskusjonene som har foregått for oppkjøpet har vært basert på en konsensus om vårt oppdrag, våre verdier og hvordan vi ser den fremtidige utviklingen av våre omsorgstjenester.

I Ambea står brukeren i sentrum, på samme måte som i Vitale. Innovasjon, utdanning og ønske om å arbeide for et godt liv er viktige innslag. Sammen med Ambea får vi styrke til å være en ledende kvalitetsspiller med mulighet til å hjelpe flere mennesker som trenger støtte.

Å være en trygg arbeidsgiver som gir muligheter for utvikling og karriere er en nøkkel til å skape omsorgskvalitet. Sammen med Ambea vil vi arbeide for å være den mest attraktive arbeidsgiveren i vår bransje.
Kort om Ambea:
Ambea er en av Nordens ledende konserner innen støtte og omsorg.

Ambea har ca 400 virksomheter i boliger, daglige aktiviteter og skoler for mennesker med funksjonshemninger eller psykiske lidelser, avhengighetsbehandling og eldreomsorg. Ambea finnes i Sverige og i Norge.

Ambea arbeider gjennom merkevarene Nytida og Vardaga i Sverige og en bemanningssektor, Rent a Doctor & Rent a Nurse. I Norge har Ambea virksomhet innen omsorgsboliger og samdrift, samt BPA, gjennom Vitale og Heimta.

Ambea sin visjon er å gjøre verden bedre, et menneske av gangen. Ambea vil være førstevalget i helsevesenet ved å levere høy kvalitet og innovative tjenester med fokus på kundens behov. Grunnverdiene er Respekt, Enkelhet, Ansvar og Kunnskap.

Konsernet hadde en årlig omsetning på cirka 4 milliarder svenske kroner og ca 14 000 ansatte i 2015.

 

Ved spørsmål kan du ta kontakt med Administrerende direktør i Vitale,
Magnus Andersson
magnus@vitale.as
Tlf: 02404