Tjenestekonsesjonen i Oslo trekkes tilbake

Utlyst tjenestekonsesjon i Oslo trekkes nå tilbake.

Den utlyste tjenestekonsesjonen i Oslo vedrørende brukerstyrt personlig assistanse som ble kunngjort på Doffin 4. mai, med søknadsfrist 10. juni 2016 trekkes tilbake. Konsesjonen ville blant annet medføre strenge kontroller av funksjonhemmede, og ble sterkt kritisert – Nå ønsker kommunen å lytte til brukerorganisasjonene rundt konsesjonsgrunnlaget, før ny konsesjon utlyses.

Etter høringsrunden med brukerorganisasjonene vil det bli foretatt en ny utlysing av konsesjonen, og den forventes å være på plass i løpet av høsten 2016.

Gjeldende konsesjon vil fortsette å løpe inntil ny konsesjon er på plass.