Tjenestekonsesjon i ny kommune!

Vitalegruppen er tildelt konsesjon for levering av BPA tjenester til Åfjord kommunes innbyggere fra og med 01.06.2016.

Åfjord kommune ligger på Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag – Vi takker for tillitten!