Tjenestekonsesjon Ålesund

Vi har fått konsesjon i Ålesund kommune, og takker for tilitten.