Om oss

Vi i Vitale er sterke i vår tro på at helse- og omsorgssektoren i Norge er nødt til å omstille seg og utvikle seg videre for å dekke morgendagens behov. Vi ønsker å bidra til å prege denne utviklingen på en positiv måte. Vitale har følgende virksomhetsområder:

  • BPA (Brukerstyrt personlig assistanse)
  • Egne heldøgns omsorgsboliger/Samdrift
  • Medisinsk senter
  • Psykologsenter

Vitale kjennetegnes ved at vi leverer raske, skreddersydde løsninger av høy kvalitet.

Vi er innovative og fleksible.

Vitale bidrar med gode løsninger der utfordringene oppstår.

Vi er analytiske og endrer oss kontinuerlig for å kunne gi det beste tilbudet. Vi motiveres av utfordringer og vårt mål er å være best på det vi gjør.