Jobb hos oss

Vil du utfordres, vokse og lære – da tar du kontakt med Vitale i dag!

Vil du utfordres, vokse og lære – da tar du kontakt med Vitale i dag!

Vi er i den heldige situasjonen at vi er svært rekrutteringssterke,- vi håper at det kommer av at våre folk opplever at det er bra å jobbe i Vitale. En annen og kanskje enda viktigere grunn til at folk trives hos oss, er at du vil få et godt arbeidsmiljø sammen med trygge og erfarne kollegaer.

Ønsker du å bidra til å gi økt livskvalitet til andre mennesker?
Hos oss kan du jobbe i en av våre omsorgsboliger, i et samdriftsprosjekt eller som assistent i BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse).

Du vil oppleve en hverdag med mening – Livets gyldne øyeblikk ligger i møter mellom mennesker.
Vi har ambisjoner om å utgjøre en positiv forskjell innenfor helse- og omsorgsbransjen. For å nå vårt mål trenger vi de beste og mest motiverte medarbeiderne. Vi søker både deg med fagkompetanse, og du som er ufaglært, men som har de riktige kvalitetene.
Ønsker du å sende oss en søknad, så ønsker vi at den inneholder ditt fulle fødselsnummer, CV, og 2 referanser.

Ønsker du å jobbe som assistent i BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse) Send din søknad til oss i dag: kim@vitale.as eller lotte@vitale.as

Ønsker du å jobbe som miljøarbeider eller miljøterapeut i en omsorgsbolig eller i et samdriftsprosjekt. Send din søknad til oss i dag: camilla@vitale.as eller rune@vitale.as .

 

  • Accepted file types: doc, docx, pdf, txt.
  • Accepted file types: doc, docx, pdf, txt.