«Ikke ta fra meg muligheten til å leve»

NHFU Trøndelag har laget en informasjonsfilm om BPA.

NHFU Trøndelag har laget en informasjonsfilm om BPA. Filmen viser hvor stor forskjell denne ordningen kan utgjøre for den enkelte.

Bra jobbet, NHFU!

Større frihet og bedre livskvalitet – ikke bare eksistere, men få muligheten til å leve!

 

 

Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) ble stiftet i 1979 og er en organisasjon av og for funksjonshemmet ungdom. De arbeider for full likestilling for bevegelseshemmede og andre funksjonshemmede.