Hvordan stanse mobbing?

Hvordan stanse mobbing?

Mobbing kan anses som en indikator på om skolen har et godt eller dårlig psykososialt miljø. Nå må vi gå sammen om å stoppe mobbing i skolen, skriver Rebecka Mikkelsen.

En av Vitale sine psykologer, Rebecka Mikkelsen belyser gjennom sin artikkel et meget viktig tema; hvordan vi kan gå sammen for å stanse mobbing i skolen.

Vi er stolte over å ha samfunnsengasjerte psykologer hos oss i Vitale!

Du kan lese artikkelen her: http://psykologisk.no/2016/03/slik-stanser-vi-mobbing-i-skolen/ .

 

Mer om Rebecka og våre andre psykologer kan du lese på Vitale Psykolog sine egne nettsider: http://vitalepsykolog.no/vare_psykologer/  .