BPA

 

Hva er Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) ?

BPA kan lett forklares med ordene frihet og selvstendighet.
BPA er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for funksjonshemmede som har behov for bistand, i og utenfor hjemmet. Målet er å bidra til at individet får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonshemning.

Ordningen skal sikre selvbestemmelse og kontroll over egen hverdag og eget liv. Det er den enkelte som selv leder sine assistenter.

Brukerstyrt personlig assistanse bygger på den internasjonale bevegelsen Independent Living som jobber for funksjonshemmedes rettigheter. Independent Living startet som en borgerrettsbevegelse i USA og det første senteret for Independent Living ble startet i Berkley, California i 1972 av aktivisten Ed Roberts.

Denne internasjonale bevegelsen mener at funksjonshemmede har samme rett til deltakelse i samfunnet som alle andre og at funksjonshemmede skal oppleve kontroll, selv bestemmelse og frihet og at alle skal ha en lovbestemt rett til å bo der de ønsker, ha en jobb, ha rett til full deltakelse, være likestilt og inkludert i samfunnet. Det handler om å ta ansvar for eget liv – med BPA vil dette bli lettere.

Du kan lese mer om BPA på Norges Handikapforbund sine sider her.  Og på helsedirektoratet sine sider som vi lenker til her.

Kontakt oss gjerne for en uformell prat på tlf: 02404 og spør etter Kim eller Lotte, eller bruk vårt kontaktskjema.

Kontakt oss

 

Hvem kan få BPA?

Dersom du fyller vilkårene for rett til helsehjelp etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-2 punkt 6, bokstav b og § 3-8 kan du få BPA.

Søkere som har behov for omfattende og koordinerte tjenester, men som likevel har ressurser og et ønske og behov for et aktivt og uavhengig liv kan få disse tjenestene organisert med ordningen BPA.

Du må ha egen innsikt og ressurser til å ha et aktivt liv både i og utenfor hjemmet. Du må være i stand til å være arbeidsleder som innebærer utarbeidelse av arbeidsplan, sette seg inn i aktuelt lovverk. Arbeidslederrollen kan delegeres til pårørende eller hjelpeverge.

Verdensmester og ambassadør for Vitale BPA, Birgit Skarstein har fortalt sin historie til oss og mottar i dag BPA tjeneste gjennom Vitale BPA, historien hennes kan du lese her.

 

Vitale har i dag tjenestekonsesjon for levering av BPA i følgende kommuner:

 • Elverum
 • Enebakk
 • Fredrikstad
 • Frogn
 • Fjell
 • Gausdal
 • Gjøvik
 • Hamar
 • Haugesund
 • Hobøl
 • Hvaler
 • Klepp
 • Lunner
 • Moss
 • Nesodden
 • Nittedal
 • Nord-Aurdal
 • Nordre Land
 • Nøtterøy
 • Oppegård
 • Oslo – alle bydeler
 • Rælingen
 • Råde
 • Skedsmo
 • Søndre Land
 • Tjøme
 • Tromsø
 • Vang
 • Vestre Slidre
 • Vestre Toten
 • Volda
 • Østre Toten
 • Øyer
 • Åfjord
 • Ås

127