Gladnyhet!

Gladnyhet!

Vi har fått konsesjon i Hamar!

Fra 1. desember 2016 kan vi levere BPA tjenester i Hamar.

Vi ser frem til samarbeidet!