E-opplærings kurs

Vår BPA arbeidslederkurs er testet ut hos en rekke deltakere i kommuner og på institusjoner. En undersøkelse gjennomført av B2S Reserach i januar 2015 viser at over 80% av de spurte er svært fornøyd med kurset, løsningen og gjennomføringen. Den nettbaserte kusringen gir økt effektivitet, ingen behov for vikar ved kursfravær. Fleksibilitet. Kursene kan tas når som helst og hvor som helst i passe porsjoner. Langt lavere pris enn klasseromsundervisning, samt mulighet for å benytte seg av kurset som oppslagsverk ved behov. Alle nødvendige dokumenetr og skjemaer ligger hele tiden tilgjengelig for nedlasting. Kursene er tilpasset alle typer PC, nettbrett og smarttelefoner.

I rundskriv l-15/2005 er det skrevet:

«Kommunene har ansvaret for opplæring av brukere som har BPA og av de som utøver brukerstyring på vegne av brukerne eller bistår brukerne i brukerstyringen. Tilsvarende må personer som utøver eller bistår med brukerstyring forplikte seg til å gjennomføre opplæring i arbeidslederrollen på lik linje med brukeren selv.»

Opplæring og kurs innen Brukerstyrt personlig assistanse er et satsningsområdet i Kompetanseløftet 2015. Fylkesmannen har ansvaret for tildeling av midler til BPA opplæringen. Det er kommunen som har ansvar for BPA – ordningene enten de selv står som arbeidsgivere eller de har overlatt den delen av oppgaven til private leverandører. Dette innebærer at det kun er kommuner som kan søke om midlene.

I dag er det slik at den enkelte kommune står fritt til å velge hvilket kurs de ønsker at sine innbyggere med arbeidslederroller skal gjennomføre. Vitale har erfaring med at det ofte kan ta lang tid å få alle arbeidsledere til å gjennomføre et kurs der de må møte opp fysisk for å få sin kompetansetilførsel. Vitale har fra 2014 tilbydd både arbeidsledere og assistenter kursene via e-opplæring.

I januar 2015 gjennomførte Vitale en brukerundersøkelse hvor temaet vi spurte våre arbeidsledere var hvor fornøyde de var med kurset.

 

Svært fornøyd: 8b2b undersøkelse bpa arb1%
Fornøyd: 19%
Misfornøyd: 0 %

 

 

 

 

 

 

BPA arbeidslederkurs:

Kurset er beregnet for alle som er arbeidsledere for brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Uavhengig om de får BPA fra hjemkommune eller fra privat leverandør.

Den nettbaserte kursingen gir økt effektivitet, ingen behov for vikar ved kursfravær, fleksibilitet og kurset kan tas når som helst og hvor som helst i passe porsjoner. Man kan også benytte kurset som et oppslagsverk ved behov, og alle dokumenter og skjemaer ligger hele tiden tilgjengelig for nedlastning. Kursene er tilpasset alle typer PC, nettbrett, samt smarttelefoner.

Vi har skreddersydd et kurs program i samarbeid med oss på Extenso for våre arbeidsledere og assistenter, både grunnkurs og påbygningskurs, – og vi tilbyr nå også e-læringskurs for kommuner og institusjoner over hele Norge.

Lenke til våre kurs

 

Hva inneholder vårt e – opplæringskurs?

Du vil i kurset gå igjennom alle relevante temaer for å utføre din jobb som BPA arbeidsleder.

Deltakeren vil inneha alle de teoretiske kvalifikasjoner for å utføre sitt arbeid som arbeidsleder i BPA.

Temaene er som følger:

 • Hva er BPA?
 • Definisjon av roller
 • Etikk
 • Moral
 • Ansvarsforhold
 • Personalansvar
 • Veiledning personalansvar / HMS
 • Utforming av arbeidssituasjon
 • Arbeidsplaner
 • Arbeidstid
 • Overtid
 • Dispensasjon fra arbeidstidsregler
 • Ferie
 • Internkontroll, hvorfor og hvordan
 • Internkontroll forskrift og lovverk
 • Hvordan jobbe med internkontroll
 • Avvik
 • Arbeidsmiljøloven
 • Helse- og omsorgstjenesteloven

Etter endt kurs kan deltakeren laste ned et kursbevis.

Man kan også laste ned alle relevante skjemaer som behøves i forbindelse med sin rolle som arbeidsleder.

Kurset er utviklet av fagpersonell fra Vitalegruppen AS og er tilrettelagt av Extenso Learning Systems AS.

Vi har selvfølgelig tilsvarende kurs utviklet spesielt for assistentene også.