Hvordan stanse mobbing?

Hvordan stanse mobbing?

Mobbing kan anses som en indikator på om skolen har et godt eller dårlig psykososialt miljø. Nå må vi gå sammen om å stoppe mobbing i skolen, skriver Rebecka Mikkelsen.Les mer...

Rettighetsfesting av BPA

Rettighetsfesting av BPA

Endringen gir rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for personer under 67 år med langvarig og stort behov for personligLes mer...