Hvordan stanse mobbing?

Hvordan stanse mobbing?

Mobbing kan anses som en indikator på om skolen har et godt eller dårlig psykososialt miljø. Nå må vi gå sammen om å stoppe mobbing i skolen, skriver Rebecka Mikkelsen.Les mer...